afvalwaterzuivering

Geurbestrijding bij afvalwaterzuivering en rioolgemalen

Tijdens transport van huishoudelijk en industrieel afvalwater worden vluchtige componenten gevormd. Hieronder vallen bijvoorbeeld waterstofsulfiden, mercaptanen, thioethers, ammoniak en methaan. Deze componenten komen vervolgens vrij in rioolgemalen en bij ontvangwerken van rioolwaterzuiveringsinrichtingen en afvalwaterzuivering. Daar kunnen ze tot stankoverlast leiden of zelfs onveilige situaties.

Met de installaties van Heartfil wordt stankoverlast bij afvalwaterzuivering voorkomen. Heartfil levert compacte, onderhoudsvriendelijke en betaalbare installaties voor waterzuivering. Deze kunnen worden toegepast op pompstations en waterzuiveringen.

Corrosiebestrijding bij afvalwaterzuivering en rioolgemalen

De betrouwbaarheid van uw elektronica kan sterk worden beïnvloed door de aanwezigheid van o.a. waterstofsulfide en mercaptanen. Uit huishoudelijk en industrieel afvalwater komen corrosieve gassen vrij en deze kunnen, vanwege de vorming van corrosie in en op componenten van deze apparaten, storingen veroorzaken. Het eindresultaat: verlies van procesefficiëntie, extra onderhoudskosten, dure reparaties en ongeplande downtime.

Om corrosie te voorkomen, biedt Heartfil betrouwbare oplossingen aan om corrosie tegen te gaan. Onze systemen verwijderen de corrosieve gassen. Heartfil ontwerpt, levert en onderhoudt uw systemen voor zowel overdruk als recirculatie. Uiteraard worden hierbij de internationale richtlijnen zoals ANSI/ISA Standard 71.04-2013 in acht genomen.