musea archief en bibliotheken

Preventieve conservering van Cultuurgoederen

Cultuurgoederen kunnen versneld verouderen door luchtverontreinigingen zoals 
SO2, NOX, O3 en door emissies die uit de opgeslagen materialen vrijkomen.
Langdurig onderzoek naar de effecten van luchtzuivering op de houdbaarheid van onder andere papier heeft aangetoond dat luchtzuivering in depots en archiefbewaarplaatsen in hoge mate bijdraagt tot het behoud van materialen. Heartfil is specialist in preventieve conservering van cultuurgoederen.

Door opslag in een luchtgezuiverde ruimte worden materialen minder snel aangetast door verzurende en oxidatieve luchtverontreinigingen. Het verminderen van aantasting, resulteert in een verlenging van raadpleegbaarheid, beschikbaarheid en een verlaging in kosten voor restauratie.

Heartfil beschikt over de kennis, producten en onderhoud om een ruimte van de gewenste luchtkwaliteit te voorzien en te behouden.