Tijdens het productieproces van papier komen corrosieve stoffen vrij. Met name deze gassen veroorzaken corrosie. Heartfil biedt betrouwbare oplossingen om deze gassen te filteren.

Ontstaan corrosie

In veel apparatuur worden metalen zoals goud, koper en zilver voor functionele componenten gebruikt. Apparaten met deze metalen kunnen worden ingezet in bedieningsruimtes, maar ook bij servers of schakelruimtes. De betrouwbaarheid en functionaliteit van deze apparatuur kan sterk worden beïnvloed door corrosieve stoffen in de omgeving. Zelfs een spoor van een corrosief gas kan corrosie in de circuits veroorzaken, waardoor storingen ontstaan. Ook compressoren en perslucht kunnen worden aangetast. Bij het produceren van papier worden deze apparaten blootgesteld aan corrosieve gassen.

Negatieve effecten van corrosieve stoffen

Corrosie op de metalen in de apparatuur is niet bevordelijk voor het productieproces. Het levert veel extra kosten op (voor bijvoorbeeld onderhoud en reparatie) en kan voor onverwachte downtime zorgen.

Internationale normen

Heartfil biedt oplossingen op maat voor bedrijven in de papier & pulpindustrie. Wij ontwerpen, leveren en onderhouden deze installaties geheel volgens de nieuwste internationale standaarden, zoals de ANSI/ISA Standard 71.04-2013.

Neem contact op voor een vrijblijvend advies op maat.