musea archief en bibliotheken

Voor preventieve conservering van culturele goederen levert Heartfil verscheidene systemen en meetapparatuur. Deze zijn gericht op het optimaliseren van de omgevingsomstandigheden van archieven, musea en bibliotheken. Om dit te bewerkstelligen worden stof, schimmelsporen en gasvormige ontreinigingen verwijderd.

Preventieve conservering voor archieven, musea en bibliotheken

Heartfil is bekend met het onderzoeksprogramma Deltaplan voor Cultuurbehoud en de daarop volgende wet- en regelgevingen. Wij werken samen met ingenieursbureau’s, installateurs en eindgebruikers. Op die manier kan Heartfil een compleet filter- en meetsysteem leveren. Tevens wordt er onderhoud geleverd om aan de gestelde eisen te voldoen. Wij bieden de volgende producten en diensten aan:

Stof en schimmelsporen

Heartfil levert filters die gebruik maken van o.a. ionisatie (beneden de O3 grens).

Filtratie van gasvormige verontreinigingen

Heartfil levert originele Purafil chemische filtermaterialen voor het verwijderen van o.a. SO2, NOX, O3 en formaldehyde.

Meetapparatuur

Heartfil levert originele Purafil luchtkwaliteitmeetapparatuur, zoals Classification Coupons en de OnGuard serie.

Ontwerp

Op basis van onder andere de actuele Archiefwet assisteert Heartfil u met het ontwerpen van filtersystemen en meetapparatuur.

Onderhoud

De Heartfil servicedienst onderhoudt uw systemen voor een schone luchtgarantie, 24 uur per dag.