heartfil-toxic-gas-scrubbing

Voor faciliteiten die gevaarlijke stoffen in gevaarlijke hoeveelheden zoals chloor (Cl2), zwaveldioxide (SO2) en ammoniak (NH3) opslaan, is een scrubber voor (giftige) gassen noodzakelijk. Zo’n systeem vangt de vrijgekomen gassen op en verwijdert deze.

De oplossing voor giftige gassen en gevaarlijke stoffen

Giftige hoeveelheden gas worden gedetecteerd door een sensor in de ruimte. Deze sensor activeert een bedieningspaneel, zodat een ventilator in werking treedt. Op die manier zal het systeem de volledige inhoud van de grootste cilinder binnen 30 minuten verwijderen. Het systeem blaast minder dan 25 ppb niet-giftige gassen in de atmosfeer uit. Wij bieden de volgende producten en diensten aan:

Filtratie van gasvormige verontreinigingen

Heartfil levert originele Purafil chemische filtermaterialen voor het verwijderen van giftige gassen zoals NH3, SO2 en Cl2. Onze media hebben een onbeperkte levensduur. Als het medium niet wordt aangesproken, hoeft deze ook niet te worden vervangen

Installaties – Scrubbers

Heartfil levert Emergency Gas Scrubbers (EGS); deze staan stand-by om mogelijke incidenten met giftig gas te voorkomen. Onze scrubbers hebben aanzienlijk minder onderhoud nodig dan andere installaties, zoals natwassers.

Ontwerp

Heartfil ontwerpt haar scrubbers op basis van lokale richtlijnen van de internationale Uniform Fire Code (UFC).

Purafil heeft meer dan 200 stuks Purafil EGS installaties opgezet wereldwijd. U kunt Heartfil vertrouwen om uw omgeving te beschermen van gevaarlijke stoffen!

Onderhoud

De servicedienst van Heartfil onderhoudt uw systemen en kan ook periodiek levensduuranalyses uitvoeren. Op die manier kan worden vastgesteld of de media nog actief en operationeel zijn.