industrieel

Corrosie bestrijden in de petrochemie

Heartfil biedt op maat gemaakt oplossingen voor de behoeftes van de petrochemische industrie. Tijdens productieprocessen binnen de petrochemie kunnen stoffen als waterstofsulfide (H2S), zwaveldioxide (SO2), koolwaterstoffen en stikstofoxide (NOx) gegenereerd worden. In enkele van deze processen komen ook gassen vrij die corrosieschade op kritische componenten kunnen veroorzaken.

Corrosie op koper en zilver | printplaten

In de petrochemie lopen met name de koper- en zilvercomponenten in elektrische en elektronische apparatuur (o.a. printplaten) veel risico. Deze materialen bevinden zich vaak in apparatuur die wordt toegepast in bedienings- server, of schakelruimtes. De negatieve gevolgen van corrosie op deze zilveren of koperen componenten zijn lagere productie, prijzige reparaties, extra onderhoudskosten en onverwachte downtime.

Internationale normen

Heartfil biedt oplossingen voor bescherming tegen corrosie binnen de petrochemie. Heartfil levert en onderhoudt uw installaties volgens actuele richtlijnen zoals ANSI/ISA Standard 71.04-2013.