musea archief en bibliotheken

Purafil media ter bescherming van de Sixtijnse Kapel in Rome

Om de kostbare fresco’s in de Sixtijnse kapel te conserveren is een uitstekend luchtfiltratiesysteem van belang. Daarom heeft Heartfil, in samenwerking met een Italiaanse partner, aan de basis van het “gas-phase air filtration system” gestaan. Door dit systeem in te zetten voor conservering kunnen bezoekers nog jaren genieten van het werk van Michelangelo.

De lucht in de Sixtijnse kapel kan schadelijke gasverontreinigingen bevatten zoals SO2, NOX, O3. Om de plafonds te conserveren, worden Purafil PuraGRID filters ingezet. Deze verwijderen schadelijke gassen en beschermen de kwestbare fresco’s. Al sinds de jaren ’80 worden Purafil producten ingezet ter bescherming van dit culturele erfgoed. Heartfil past de PuraGRID filters ook toe in Nederland, onder andere voor archieven, musea en bibliotheken.

Lees meer over de conservering van cultuurgoederen op deze pagina.